Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI FIRMY ADS PRZEPROWADZKI

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej, znajdujących się pod adresem elektronicznym https:/ads-przeprowadzki.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.

Stosownie do postanowień art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną przedstawiamy informacje dotyczące Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma ADS Przeprowadzki z siedzibą w Warszawie (01-595), ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 19/21 l.304
2. W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
– dobrowolnej zgody na przetwarzanie tych danych. Zgoda potwierdzana jest poprzez akceptację treści Polityki Prywatności;
– niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa usługi, dokonania pomiarów statystycznych, jak również prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora oraz dopasowanie usług do potrzeb i wygody użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) Administrator zapewnia, że takie przetwarzanie nie będzie naruszać praw i wolności osób, których dane dotyczą;
4. Celem przetwarzania danych jest zapewnienie bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, prowadzenia marketingu i promocji własnych usług Administratora, ulepszanie usług Administratora i dopasowanie ich do potrzeb i wygody użytkowników.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
– Do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ograniczających tą zgodę;
– w okresie prowadzenia kontaktu z Administratorem, później będą archiwizowane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu – dane niezbędne do kontaktu. Jest to uzasadnione koniecznością odtworzenie treści takiego kontaktu w związku z dochodzeniem
ewentualnych roszczeń.
– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu;

6. Administrator przetwarzać będzie powyższe dane osobowe oraz dodatkowo identyfikator użytkownika w serwisie internetowym Administratora, adres internetowy urządzenia.
7. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
– pracownicy, współpracownicy Administratora;
– podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa,
– firmy bądź osoby na podstawie odpowiednich umów tj. umowy powierzenia danych m.in. w celach przechowywania i realizacji kampanii handlowych dla utrzymania relacji z Klientami w imieniu Administratora;
– właściwe podmioty i organy administracji publicznej zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
8. Przysługuje Państwu prawo do:
– uzyskania informacji na temat przetwarzania danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych.
– żądania skorygowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych,
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
– przenoszenia danych – poprzez otrzymanie danych od Administratora w formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
– złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
– prawo do sprzeciwu – przy czym żądanie zostanie spełnione, jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania (wobec przetwarzania opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), czyli niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią,
9. wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na adres: ADS Przeprowadzki, ul. Księdza Jerzego Popiełuszki 19/21 l.304, 01-595 Warszawa
10. Przy okazji odwiedzin strony internetowej w sposób automatyczny zbierane są niektóre Państwa dane osobowe przez tzw. pliki „cookies” (ciasteczka) czyli niewielkie pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika.
11. Piki „cookies” są wykorzystywane w następujących celach:
–  umożliwienie dodawania produktów do koszyka i zarządzania koszykiem podczas sesji zakupowej;
– rozpoznanie użytkownika podczas kolejnej wizyty, aby zachować jego preferowane ustawienia;
– lepszego dostosowania strony do potrzeb użytkownika.
12. Większość używanych na stronie plików „cookies” to tzw. „cookies” sesji, które są automatycznie usuwane z dysku twardego po zakończeniu sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Niektóre z plików „cookies” pozwalają na rozpoznanie Państwa urządzenia końcowego w trakcie ponownego odwiedzania Serwisów – nie są usuwane w sposób automatyczny, zapisują się na urządzeniu końcowym. W przypadku urządzeń mobilnych analogicznie, jak w przypadku urządzeń stacjonarnych zastosowany został mechanizm przyjmowania plików „cookies”, umożliwiający zapamiętywanie informacji związanych z danym Użytkownikiem.
13. W każdym momencie mogą Państwo wyłączyć w swojej przeglądarce obsługę przyjmowania plików „cookies” jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z obsługą usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu. Zapisane pliki „cookies” mogą być także przez Użytkownika usunięte poprzez zastosowanie odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. Ze względu na różnorodność dostępnych przeglądarek i aplikacji służących do obsługi serwisów internetowych zarządzanie plikami „cookies” w różnych przeglądarkach wygląda inaczej, dlatego przed rozpoczęciem korzystania z Serwisów zalecamy zapoznanie się ze sposobem zarządzania funkcjami prywatności/ bezpieczeństwa umieszczonymi w menu używanej przez Użytkownika przeglądarki, oraz skonfigurowania ich w preferowany przez Użytkownika sposób.

  • ks. Jerzego Popiełuszki 19/21 lok. 304
  • 01-595 Warszawa
  • Pon-Sob
  • 08:00-18:00
  • E-mail
  • ads.przeprowadzki@gmail.com

Enter your keyword